Szkolenia
i usługi BHP

mgr Anna Sarkowicz-Woźniak

Nasza firma zajmuje się szkoleniami i doradztwem w zakresie bhp, ppoż, ochrony środowiska, prawa pracy. Posiadamy 24 – letnie doświadczenie. Nasze szkolenia i usługi są na bardzo wysokim poziomie. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą!

Nasze specjalizacje:

BHP I PPOŻ


Obsługa Firm w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) oraz ochrony PPOŻ

Ochrona środowiska

 

Obsługa Firm w zakresie ochrony środowiska

Prawo pracy, kadry

 

Obsługa Firm w zakresie prawa pracy i dokumentacji kadrowej

BHP I PPOŻ

Obsługa Firm w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) oraz ochrony ppoż:

 • dokonanie zgłoszenia firmy do Państwowej Inspekcji Pracy
 • wykonanie oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk
 • opracowanie niezbędnych instrukcji BHP i ppoż
 • porządzanie dokumentacji powypadkowej
 • prowadzenie rejestru szkoleń, badań lekarskich, wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
 • kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bhp i ppoż
 • pomoc w realizacji nakazów i wystąpień pokontrolnych PIP
 • sporządzanie rocznej oceny stanu bhp w firmie
 • przeprowadzanie szkoleń okresowych w zakresie bhp dla pracowników, osób kierujących pracownikami oraz pracodawców
 • przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych w zakresie bhp dla pracowników
 • przeprowadzanie szkoleń w zakresie ochrony ppoż
 • pełnienie obowiązków służby bhp zgodnie z art. 23711 par. 1 KP

Obsługa Firm w zakresie ochrony środowiska:

 • naliczanie opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska w tym opłat zaległych
 • sporządzanie sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska

OCHRONA
ŚRODOWISKA

PRAWO PRACY,
KADRY

Obsługa Firm w zakresie prawa pracy i dokumentacji kadrowej:

 • doradztwo w zakresie prawa pracy,
 • sporządzanie umów o pracę oraz wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnieniem pracownika (w tym szkolenia bhp)
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • sporządzenie niezbędnych dokumentów związanych z ustaniem zatrudnienia
 • sporządzanie regulaminów pracy i wynagradzania
O mnie
Posiadam 24 letnie doświadczenie w branży BHP, PPOŻ i Ochrony Środowiska oraz wykształcenie i wszelkie uprawnienia niezbędne do prowadzenia działalności w tym zakresie. Oferuję szybką, profesjonalną i kompleksową obsługę Firm w przystępnej cenie, ustalanej indywidualnie dla każdego klienta. 

Anna Sarkowicz-Woźniak

O mnie
Copyright © 2024 BHP.GORLICE.PL